PROZAC 20 mg 16 kapsül

Satış Fiyatı :
7.37 TL
Reçete Durumu :
Normal Reçete
Lilly İlaç Ticaret Ltd.Şti.
Kuşbakışı Caddesi Rainbow Plaza No: 4 Kat: 1 Altunizade / İSTANBUL 34662
Tel : (0216) 554 00 00
Fax : (0216) 474 71 99
ATC Kodu :
N06AB03
Etkin Madde :
Fluoksetin Hcl
Geri Ödeme Kodu:
A06465
Barkod :

PROZAC 20 mg kapsül Ağızdan alınır

Etken MaddeFluoksetin hidroklorür

Her kapsül 20 mg fluoksetine eşdeğer miktarda fluoksetin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddelerAkışkan nişasta, dimetikon, jelatin, patent mavi V (E131), sarı demir oksit (E172), titanyum dioksit (E171), şellak, propilen glikol, amonyum hidroksit, siyah demir oksit (E172).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PROZAC nedir ve ne için kullanılır?

2. PROZAC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PROZAC nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PROZAC’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

 Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

2.PROZAC nedir ve ne için kullanılır?

PROZAC yeşil ve sarı renkteki kapsüllerin üzerinde kapsüllük blisterlerde iki değişik ambalaj formundadır.

PROZAC seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) grubuna dahildir.

Bu ilaç yetişkinlerde aşağıdakilerden herhangi birisini tedavi etmek için kullanılır

• Majör depresyon

• Obsesif kompulsif bozukluk (OKB olarak da tanınır)

• Bulimia nervoza - aşırı yeme ve ardından kusarak çıkartmanın azaltılması için psikoterapinin yanında PROZAC kullanılır

• Adet öncesi huzursuzluk (pre-menstrüel disforik bozukluk)

 Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

2.PROZAC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerPROZAC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Lityum, triptofan; bu ilaçlar PROZAC ile birlikte kullanıldığı takdirde serotonin sendromu riski artar. PROZAC lityum ile kombinasyon halinde kullanıldığı takdirde doktorunuz genel sağlık kontrollerinin sıklığını artıracaktır.

Fenitoin (sara için kullanılır); çünkü PROZAC bu ilacın kandaki düzeylerini etkileyebilir, PROZAC ile birlikte kullanılacaksa doktorunuzun fenitoin tedavisine daha dikkatli başlaması ve genel sağlık kontrolleri yapması gerekebilir.

Tramadol (ağrı kesici) ya da triptanlar (migren için); hipertansiyon riski artar.

Flekainid ya da enkainid (kalple ilgili sorunlar için), karbamazepin (sara için), trisiklik antidepresanlar (örneğin imipramin, desipramin ve amitriptilin); çünkü PROZAC bu ilaçların kandaki düzeylerini değiştirebilir, PROZAC ile birlikte kullanılıyorlarsa doktorunuz bu ilaçların dozunu azaltmaya gerek duyabilir.

Tamoksifen (göğüs kanseri tedavisi için); çünkü PROZAC bu ilaçların kandaki düzeylerini değiştirebilir. Doktorunuz farklı antidepresan tedavilerini değerlendirmeye gerek duyabilir.

Varfarin ya da kanı sulandırmak için kullanılan diğer ilaçlar (bazı ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan klozapin dahil); PROZAC bu ilaçların kan üzerindeki etkisini değiştirebilir. Siz varfarin kullanırken PROZAC tedavisinin başlatılması ya da durdurulması halinde doktorunuzun bazı testler yapması gerekecektir.

PROZAC ile tedavi görülürken sarı kantaron (St. John's wort) ile bitkisel tedaviye başlanmamalıdır, çünkü bu yapıldığı takdirde istenmeyen etkilerde artış görülebilir. PROZAC tedavisine başlandığında sarı kantaron (St. John's wort) bitkisi kullanmaktaysanız, bu ilacı kullanmayı kesmeli ve bir sonraki vizitte doktorunuza bildirmelisiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

3.PROZAC nasıl kullanılır ?

PROZAC'ı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• Depresyon: Önerilen doz günde bir kapsüldür (20 mg fluoksetin). Tedavi başlatıldıktan sonraki 3-4 hafta içinde doktorunuz dozajınızı gözden geçirecek ve gerekiyorsa

ayarlayacaktır. Uygun olan durumlarda doz maksimum 3 kapsüle (60 mg fluoksetin) kadar kademeli olarak artırılabilir. En düşük etkili dozu aldığınızdan emin olmak için doz dikkatle artırılmalıdır. Depresyon ilacınızı almaya ilk başladığınızda hemen kendinizi daha iyi hissetmeyebilirsiniz. Bu normaldir, çünkü ilk birkaç hafta geçinceye kadar depresif belirtilerde iyileşme meydana gelmeyebilir. Depresyon hastaları en az 6 aylık bir süre boyunca tedavi edilmelidir.

Bulimia nervoza: Günde üç kez bir kapsül (20 mg fluoksetin) ya da bir kez üç kapsül (60 mg fluoksetin).

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB): Önerilen doz günde bir kapsüldür (20 mg fluoksetin). Tedavi başlatıldıktan 2 hafta sonra doktorunuz dozunuzu gözden geçirecek ve gerekiyorsa ayarlayacaktır. Uygun olan durumlarda doz maksimum üç kapsüle (60 mg) kadar kademeli olarak artırılabilir. 10 hafta içinde herhangi bir iyileşme gözlenmezse, PROZAC tedavisi yeniden değerlendirilmelidir.

Adet öncesi huzursuzluk (pre-menstrüel disforik bozukluk (PMDB)): Adet döngüsü boyunca her gün 20 mg doz ya da aralıklı olarak adet başlangıcından 14 gün önce başlayarak adetin ilk gününe kadar ve her döngüde tekrarlayacak şekilde doz önerilmektedir.

Uygulama yolu ve metodu

• Kapsülleri bir miktar suyla birlikte yutunuz.

• Kapsülleri çiğnemeyiniz.

• Kaç kapsül alacağınızı ve bunları hangi sıklıkta alacağınız konusunda her zaman doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

• Doktorunuzun size söylediğinden daha fazla sayıda kapsül almayınız.

Çocuklarda kullanımı

PROZAC'ın çocuklarda ve ergenlerde kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlıysanız, doktorunuz dozu artırırken daha dikkatli olacaktır ve günlük doz genellikle iki kapsülü (40 mg fluoksetin) aşmamalıdır. Maksimum doz günde 3 kapsüldür (60 mg fluoksetin).

Özel kullanım durumları

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir doz ayarlaması gerekmez.

Karaciğerle ilgili bir sorununuz varsa ya da PROZAC'ı etkileyebilecek başka bir ilaç da kullanıyorsanız, doktorunuzun kararı daha düşük bir doz vermek ya da PROZAC'ı iki günde bir kullanmanızı söylemek yönünde olabilir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz PROZAC ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer PROZAC'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PROZAC kullanırsanız

PROZAC'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Çok fazla ilaç kullanmışsanız derhal en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz ya da durumu derhal doktorunuza bildiriniz.

Mümkünse yanınıza PROZAC kutusunu da alınız.

Doz aşımı belirtileri şunları içerir: Bulantı, kusma, nöbetler, kalple ilgili sorunlar (kalp atışlarında düzensizlik ve kalp durması gibi) akciğerle ilgili sorunlar ve ruhsal durumda huzursuzluktan komaya kadar ilerleyen değişiklikler.

PROZAC'i kullanmayı unuttuysanız

Bir dozu almayı unuttuysanız endişelenmeyiniz. Bir sonraki dozunuzu bir sonraki gün normal saatinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

İlacınızı her gün aynı saatte almanız, size her gün ilacınızı düzenli olarak almanız gerektiğini hatırlatmaya yardımcı olacaktır.

PROZAC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

 Doktorunuz söylemedikçe PROZAC ile tedavinizi kesmeyiniz. İlacınızı almaya devam etmeniz önemlidir. Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız bile ilacınızı doktorunuza sormadan bırakmayınız.

• Yeteri kadar kapsülünüz olduğundan emin olunuz.

PROZAC kullanmayı bıraktığınızda aşağıdaki etkileri fark edebilirsiniz: Sersemlik, karıncalanma hissi (iğnelenme gibi), uyku bozuklukları (canlı rüyalar, kabuslar, uyuyamama), huzursuz ya da heyecanlı hissetme, olağandışı yorgunluk ya da güçsüzlük, endişeli hissetme, bulantı/kusma (hasta hissetme ya da hasta olma), aşırı titreme (sarsılma), baş ağrıları.

Çoğu kişiye göre, PROZAC bırakıldığında görülen tüm belirtiler hafiftir ve birkaç hafta içinde kendiliğinden geçmektedir. Tedaviyi kestiğinizde belirtilerle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

PROZAC'ı bırakırken doktorunuz dozunuzu bir ya da iki hafta içinde yavaş yavaş azaltmanıza yardımcı olacaktır. Bu da tedavinin sonlandırılmasında oluşabilecek etkilerin meydana gelme riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

PROZAC'ın kullanımıyla ilgili ilave sorularınız varsa doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

 Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi PROZAC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PROZAC'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Herhangi bir zamanda kendinize zarar verme ya da intihar gibi düşünceleriniz varsa

• Döküntü fark ederseniz ya da kaşıntı, dudaklarda/dilde şişme veya hırıltı/nefes darlığı gibi bir alerjik reaksiyon meydana gelirse,

• Kendinizi huzursuz hissediyorsanız ve hareketsiz duramıyormuş ya da oturamıyormuşsunuz gibi geliyorsa, akatizi adı verilen bir durum ortaya çıkmış olabilir; PROZAC dozunu artırmanız kendinizi daha kötü hissetmenize neden olabilir.

• Cilt renginiz kırmızıya dönmeye başlarsa ya da çeşitli deri reaksiyonları gelişirse veya cildinizde kabarcıklar ya da soyulma varsa.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PROZAC'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Solunum hızının ya da kalp atım hızının artmasıyla birlikte açıklanamayan ateş, terleme, kaslarda sertlik ya da titreme, zihin karışıklığı, aşırı huzursuzluk ya da uyku hali (seyrek olarak) dahil olmak üzere çeşitli belirtiler bir arada ortaya çıkması (serotonin sendromu olarak bilinir)

• Çoğunlukla yaşlılarda ve idrar söktürücü (diüretik) alan (yaşlı) kişilerde güçsüzlük, uyuşukluk ya da zihin karışıklığı

• Uzun süreli ya da ağrılı sertleşme

• Aşırı hassasiyet ve aşırı huzursuzluk

• Kanama belirtileri

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birisini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

• Ağız kuruluğu

• Aşırı terleme

• Üşüme

• Titreme

• Güneş ışığına karşı hassasiyet

• Kilo kaybı

• İshal ve mide bozukluğu

Bulantı

Kusma Hazımsızlık Yutma güçlüğü Boğaz iltihabı Diş sıkma

Tat alma duyusunda değişiklik

Karaciğer fonksiyonunda anormallik

Sarılık vakaları

Serum hastalığı

Damar iltihabı

Damar genişlemesi

Göz bebeklerinin genişlemesi

Baş ağrısı

Çarpıntı

Uyku sorunları ya da olağandışı rüyalar Sersemlik

Tansiyon düşüklüğü İştah kaybı Yorgunluk

Anormal mutluluk hissi Kontrol edilemeyen hareketler Hareket zorluğu

Vücudun dengesini sağlayamaması

Havale

Huzursuzluk

Olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma (halüsinasyonlar)

Tipik olmayan saldırgan davranışlar

Zihin karışıklığı

Endişe

Sinirlilik

Konsantre olamama ya da doğru düşünememe Panik ataklar

İntihar veya kendine zarar verme düşünceleri

İdrar yapmada güçlük ya da çok sık idrar yapma

Cinsel performansın kötü olması

Erkek cinsel organının zamansız sertleşmesi

Memelerden süt gelmesi

Boğaz ağrısı

Nefes kesilmesi

Akciğerle ilgili sorunlar (seyrek olarak bildirilmiştir) Saç dökülmesi Esneme Bulanık görme

Açıklanamayan morluklar ya da kanama Sıcak basması Eklem veya kas ağrısı

• Kanda sodyum düzeylerinin düşük olması

• Çocuklarda burun kanaması

• Çocuklar ve ergenler: PROZAC büyümeyi yavaşlatabilir ya da muhtemelen cinsel olgunlaşmada gecikmeye yol açabilir.

Bu yan etkilerin çoğu tedavi devam ettirildiğinde kaybolmaktadır.

Bunlar PROZAC'ın hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

 Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

5.PROZAC'in saklanması

PROZAC 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Bu ilacı, 25oC'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PROZAC'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi : Lilly İlaç Ticaret Limited Şirketi

Kuşbakışı Cad. Rainbow Plaza No:4 Kat:3 34662 Altunizade - İstanbul Tel: 0216 554 00 00

Faks: 0216 474 71 99

Üretim yeri : Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Çoban Çeşme mah. Sanayi cad. No:13 34530 Yenibosna - İstanbul

 Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

İlaç Adı Hastalık Vidyo
Sitemiz; Sağlık Haberlerinin yanı sıra, Anne & Çocuk sağlığı, Hamilelik ve hamilelik dönemlerini, Kadın Sağlığı, Sağlık ile ilgili diğer konuları, Hastalıkların tanı ve tedavisi hakkında bilgileri, Tıp Terimlerimlerini, ilaç hakkında bilgilendirme, ilaçların yan etkileri, ilacı kullananlar, ilaç prospektüsü, ilaç etken maddesi, ilacın reçete durumu, ilaç fiyatları, Bitkisel Tedavi yöntemleri ve bitkisel tedavi için şifalı bitkiler hakkında bilgileri, Doğal beslenme yöntemlerini ve Sağlık ile ilgili faydalı bilgileri videolu ve yazılı bir anlatımla size sunmaktadır.