FERROZINC 20 kapsül

Satış Fiyatı :
15.58 TL
Reçete Durumu :
Normal Reçete
Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.
Yenişehir Mah.Özgür Sok. No.16-18 Ataşehir / İstanbul
Tel : (0216) 456 65 70
Fax : (0216) 456 65 79
ATC Kodu :
A11JB
Etkin Madde :
Çinko Sülfat + C Vitamini + Demir + Folik Asit
Geri Ödeme Kodu:
A13161
Barkod :

FERROZINC Kapsül, 20 kapsül Ağızdan alınır.

Etken MaddeHer 1 kapsül; 79.87 mg demir (demir fumarat halinde), 25 g çinko (çinko sülfat monohidrat halinde), 0.4 mg folik asit, 25 mg vitamin C içerir.

Yardımcı maddelerLaktoz, nişasta, koloidal silikon dioksit, talk, magnezyum stearat, jelatin, azorubin (E 122) ve titanyum dioksit (E 171) içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FERROZINC nedir ve ne için kullanılır?

2. FERROZINC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FERROZINC nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FERROZINC’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

 Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

2.FERROZINC nedir ve ne için kullanılır?

FERROZİNC; demir fumarat, çinko sülfat monohidrat, folik asit ve vitamin C içeren ve ağızdan kullanılan bir kapsüldür.

Her kutuda toplam 20 kapsül içeren 2 adet blister bulunur.

FERROZİNC, Değişik kökenli tüm demir eksikliği ile demir eksikliği anemisinde, makrositer beslenme anemisi, hemorajilerin neden olduğu anemiler, gebelik, süt çocukları ve çocukların demir eksikliği, gizli demir yetersizliği, demir eksikliği anemisinde görülen çinko eksikliğinde kullanılır.

 Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

2.FERROZINC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerFERROZINC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Demir emilimi (hemokromatoz) veya demir depolanması (hemosideroz) bozukluğu hastalığınız varsa;

• Kurşun anemisi veya akdeniz anemisi hastalığınız varsa;

• Demir eksikliğinin neden olmadığı aneminiz (B12 vitamini eksikliğine bağlı megaloblastik anemi, hemolitik anemi) varsa;

• Düzenli olarak devamlı kan nakli yapılıyorsa;

• HIV enfeksiyonunuz varsa;

• Demir eksikliğiniz klinik olarak kesinleştirilmemişse;

FERROZINC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Hamilelik

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FERROZINC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Çay, kahve, süt, peynir, yumurta demir ve çinko emilimini azaltacağından birlikte kullanmayınız. FERROZINC'i yukarıdaki besinlerden en az bir saat önce yada iki saat sonra alınız.

Hamilelik

 ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

 Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

 ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• FERROZİNC süte geçebileceği için emzirme döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

FERROZINC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse FERROZINC'i almadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FERROZİNC aşağıdaki ilaçlar ile birlikte dikkatli kullanılmalıdır;

• Mide asidini azaltan antiasit ilaçlar (magnezyum trisilikat ve karbonat)

• Bazı ağrı kesici ilaçlar (salisilatlar, fenilbutazon ve oksifenbutazon)

• Bazı iltihap önleyici ilaçlar (tetrasiklin ve sulfonamid)

• Bazı romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (ağızdan alınan oral altın bileşikleri)

• Bazı psikoleptik ve antiepileptik ilaçlar (barbitüratlar)

• Bazı antineoplastik ilaçlar (sitostatikler)

Eğer florokinolon içeren ilaç kullanıyorsanız ve günde 2 kez kapsül kullanmanız gerkiyorsa Ferrozinc' i yemeklerden en az 2 saat sonra kullanınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

3.FERROZINC nasıl kullanılır ?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği durumlarda FERROZİNC' i aşağıdaki gibi kullanınız:

• Gebelik ve emzirme gibi demir ve folik asit ihtiyacının arttığı durumlarda ve hafif demir eksikliğine bağlı kansızlıklarda: günde 1 kez 1 kapsül kullanınız.

• Ciddi demir yetersizliğine bağlı kansızlıklarda: günde 2 kez 1 kapsül kullanınız.

• Yapılan kan tahlilinde, doktorunuz kan değerlerinizin normale döndüğünü söyleyinceye kadar aynı dozda kullanmaya devam ediniz. Daha sonra 2 ay süreyle günde 1 kapsül kullanınız.

Yaşlılarda kullanımı

Uygulama yolu ve metodu

FERROZİNC sadece ağızdan kullanım içindir.

• Yemeklerden en az 1 saat önce veya 2 saat sonra kullanılabilir.

Değişik yaş grupları

FERROZİNC'in yaşlı hastalardaki kullanımında bir özellik yoktur.

Özel kullanım durumları

FERROZİNC'i böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda kullanmayınız.

Eğer FERROZİNC'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FERROZINC kullanırsanız

FERROZINC'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kapsülün aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: uyuklama, bulantı, kusma, ishal, baş dönmesi ve kan basıncında düşme (hipotansiyon).

6 yaşın altında çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla alınması/yutulması ölümcül zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle bu ilaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Aşırı dozda alınması durumunda derhal doktorunuzu ya da Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)' ni arayınız.

FERROZINC'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen dozda yeniden almaya devam ediniz.

FERROZINC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

 Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi FERROZINC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FERROZINC'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Yüz, dil, boğazda şişme

• Nefes darlığı, hırıltılı soluma

• Kan basıncında aşırı düşme, baş dönmesi, denge kaybı

• Kurdeşen (ürtiker) ve kaşıntı, deri döküntüleri

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkiler sizde mevcut ise sizin FERROZİNC'ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Katran renkli dışkı yada dışkıda açık renkli kan olması

• Şiddetli mide ağrısı ile beraber kusma olması

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Bu ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• İshal

• Bulantı

• Karında mide bölgesinde ağrı

• Mide yanması

• Midede şişkinlik

• Kabızlık

• Kusma

• Dışkı renginin koyulaşması

• Dişlerin koyu renk boyanması

Bunlar FERROZİNC'in hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

 Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

5.FERROZINC'in saklanması

FERROZİNC 'i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Blisterin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce FERROZINC'i kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FERROZINC'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.

Adres: Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul

Telefon: 0216 456 65 70 Pbx

Faks: 0216 456 65 79

e-mail: 

Üretim Yeri: Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.

Adres: Adil Mah. Beykoz Cad. Tanıdık Sok. No: 1 Sultanbeyli/ İstanbul

Telefon: 0 216 592 33 00

Faks: 0 216 592 00 62

 Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

İlaç Adı Hastalık Vidyo
Sitemiz; Sağlık Haberlerinin yanı sıra, Anne & Çocuk sağlığı, Hamilelik ve hamilelik dönemlerini, Kadın Sağlığı, Sağlık ile ilgili diğer konuları, Hastalıkların tanı ve tedavisi hakkında bilgileri, Tıp Terimlerimlerini, ilaç hakkında bilgilendirme, ilaçların yan etkileri, ilacı kullananlar, ilaç prospektüsü, ilaç etken maddesi, ilacın reçete durumu, ilaç fiyatları, Bitkisel Tedavi yöntemleri ve bitkisel tedavi için şifalı bitkiler hakkında bilgileri, Doğal beslenme yöntemlerini ve Sağlık ile ilgili faydalı bilgileri videolu ve yazılı bir anlatımla size sunmaktadır.