ALATAB 600 mg HR 30 film tablet { Neutec Inhaler }

Satış Fiyatı :
39.41 TL
Reçete Durumu :
Normal Reçete
Neutec İlaç San. Tic.A.Ş.
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknopark Alanı D1 Blok Esenler / İstanbul
Tel : (0212) 484 28 60
Fax :
ATC Kodu :
A16AX01
Etkin Madde :
Thioctic Asid
Geri Ödeme Kodu:
A12499
Barkod :
8680881094064

1. ALATAB HR nedir ve ne için kullanılır?

ALATAB HR, etkin madde olarak 600 mg alfa-lipoik asit içeren film kaplı tabletlerdir. Alfa-lipoik asit, sindirim sistemi ve metabolizma ürünleri grubunda yer almaktadır. Alfa-lipoik asit, vücut metabolizması sırasında oluşan bir maddedir ve vücudun belli bazı metabolik işlevleri üzerine etkiye sahiptir. Ayrıca, zararlı parçalanma ürünlerine karşı sinir hücrelerini koruyucu özelliklere (anti-oksidatif) sahiptir.

ALATAB HR oblong, bombeli, yeşil renkli film kaplı tabletler halinde 30 film kaplı tablet PVC/Alüminyum blister ambalajlarda sunulmaktadır.

ALATAB HR, şeker hastalığında (diyabet) diyabetik nöropati adı verilen, çevresel sinir hasarına bağlı olarak vücudun uç bölgelerinde ortaya çıkan ağn, his kaybı, kuvvet kaybı gibi belirtilerin tedavisinde kullanılır.

Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir. Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir. Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.

2. ALATAB HR’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

ALATAB HR’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Alfa-lipoik asit veya ALATAB HR’nin içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığınız varsa.

• 18 yaşından küçükseniz.

ALATAB HR’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

ALATAB HR kullanımından sonra, idrannızın kokusu farklı olabilir ancak bunun klinik olarak önemi yoktur.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

ALATAB HR’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Süt ve süt ürünleriyle birlikte kullanmayınız. Bu tür yiyecek ve içecekleri ALATAB HR aldıktan en az yanm saat sonra alınız.

Düzenli olarak alkol tüketimi, şeker hastalığındaki sinir hasanna bağlı şikayetlerin ortaya çıkması ve ilerlemesi için önemli bir risk faktörüdür. Bu nedenle ALATAB HR ile tedavide başarıyı azaltır. Tedavi süresince ve tedaviye ara verildiğinde alkolden uzak durunuz. Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Hamilelik döneminde ALATAB HR doktor talimatı doğrultusunda kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Alfa-lipoik asidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da ALATAB HR tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına veya tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

ALATAB HR’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ALATAB HR’nin içerdiği yardımcı maddelere karşı herhangi bir etki oluşması beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ALATAB HR ile birlikte kullanıldığında Sisplatin’in (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) etkisi azalabilir.

Metal içeren ürünler (demir preparatları, magnezyum preparatlan ve kalsiyum İçeriğinden dolayı süt ürünleri) ile beraber ALATAB HR'yi aynı anda kullanmayınız. Eğer ALATAB HR’nin toplam günlük dozunu kahvaltıdan 30 dakika önce almışsanız, demir ve/veya magnezyum preperatlannı öğlen veya akşam alınız.

İnsülin ve/veya diğer oral antidiabetik ilaçlann (şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar) kan şekerini düşürücü etkisi artabilir. ALATAB HR ile beraber bu ilaçlan almanız gerekiyor ise kan şekerinizi düzenli ölçünüz/ölçtürünüz. Kan şekerinin düşmesine bağlı gözlenebilecek baş dönmesi ve halsizlik gibi bulgular olursa doktorunuza danışınız. Kan şekerinizin düşmesine bağlı belirtilerden kaçınmak için doktorunuzun talimatlan doğrultusunda bu ilaçlann dozlannın azaltılması gerekebilir.

Eğer reçeîeii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir. Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir. Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

3. ALATAB HR nasıl kullanılır?

ALATAB HR daima doktorun önerdiği biçimde kullanılmalıdır. Kullamm konusunda emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sildiği için talimatlar:

Doktorunuz tarafından farklı bir biçimde önerilmedikçe:

Sabahlan kahvaltıdan 30 dakika önce, günde bir tablet alınız.

Uygulama yolu ve metodu:

ALATAB HR film kaplı tabletler çiğnenmeden, yeterli miktarda su ile mide boşken alınmalıdır. Aynı zamanda gıda alımı alfa-lipoik asit emilimini azaltabilir. Bu nedenle, özellikle mide boşalma süresi uzamış hastalarda tabletler kahvaltıdan yarım saat önce alınmalıdır.

Diyabetik nöropati kronik bir hastalık olduğu için, ALATAB HR'vi yaşam boyu kullanmanız gerekebilir. Hastalığınızın durumuna göre buna doktorunuz karar verecektir.

Değişik yaş gruplan Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda ve adölesanlarda ALATAB HR’nin uygulaması ile ilgili klinik deneyim yoktur. Dolayısıyla ürün çocuklarda ve adölesanlarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

Yaşlı hastalarda (>65 yaş) özel çalışma yürütülmemiştir.

Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Özel kullammı yoktur

Eğer ALATAB HR’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise, doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALATAB HR kullandıysanız:

Aşın doz kullanımında mide bulantısı, kusma ve baş ağnsı gözlenebilir.

Tek tük bildirilen vakalarda, özellikle alkol ile birlikte ağız yolundan 10 gramdan daha fazla alfa-lipoik asit alınmasından sonra, ciddi, bazen hayatı tehdit edebilecek zehirlenme belirtileri (vücutta yaygın kasılmalarla seyreden nöbetler, kanda asidozun eşlik ettiği asit-baz dengesizliği ve/veya kan pıhtılaşma bozukluğu gibi) görülmüştür. Bu nedenle, ALATAB HR ile aşın doz (örn. yetişkinlerde 10 tabletten fazla ve çocuklarda vücut ağırlığına göre kilogram başına 50 mg’dan daha fazla alfa-lipoik asit alınması) şüphesi bile, acil hastaneye yatınlmayı ve zehirlenmeyi tedavi edecek standart girişimlerin (örn. mide yıkanması, aktif kömür verilmesi, vs) başlatılmasını gerektirir.

Herhangi bir zehirlenme belirtisinin tedavisi modem yoğun bakım prensiplerine dayalı olarak, belirtilere yönelik olmalıdır.

ALATAB HR'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ALATAB HR’yi kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ALATAB HR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan ALATAB HR’yi almayı kesmeyiniz. Aksi takdirde rahatsızlığınız şiddetlenebilir.

İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz. Otisim, hayat boyu sürecek, bir kişinin iletişim yeteneğini ve diğer insanlarla olan ilişkileirni etkileyen, zamanla gelişen bir özürdür. Otistik olan çocuk ve yetişkinler, başkalarıyla anlamlı bir şekilde ilişki kurmakta zorluk çekerler. Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ALATAB HR’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

Şu terimler ve sıklık dereceleri kullanılmıştır:

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Olası yan etkiler:

Gastrointestinal hastalıklar Yaygın: Bulantı

Çok Seyrek: Kusma, mide ağnsı, bağırsak ağnsı ve diyare Aşın duyarlılık reaksiyonlan

Çok seyrek: Deri döküntüsü, ürtiker ve kaşıntı gibi aleıjik reaksiyonlar Sinir sistemi hastalıklan Yaygın: Baş dönmesi

Çok seyrek: Tat duyusunda değişiklik ve bozukluk.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Çok seyrek: Artmış glukoz kullanımı nedeniyle kan şeker düzeyinde düşme ve buna bağlı hipoglisemi semptomlan (halsizlik, terleme, baş ağnsı ve bulanık görme) görülebilir, îlave tedbirler:

Yukarıdaki yan etkilerden biri görülürse, ilacı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumun ciddiyetini değerlendirecek ve gerekirse ilave önlemlere karar verecektir.

Bir alerjik reaksiyonun ilk semptomları görüldüğünde, ilacı almayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar. Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez. Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

5. ALATAB HR’nin saklanması

ALATAB HR’yi çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALATAB HR ’yi kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:    Opto    İlaç    San.    Tic.    Ltd. Şti

Maltepe Mahallesi General Ali Rıza Gürcan Cad.

Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm No: 2/14 Zeytinbumu/ İSTANBUL Telefon: 0 212 481 67 38 Faks: 0 212 481 67 38

Üretim Yeri:    Neutec    İlaç    San.    Tic.    A.Ş,

1.OSB. 1. Yol No: 3 Adapazarı / SAKARYA Tel: ( 0 264 ) 295 75 00 Fax: (0 264)291 51

Bu kullanma talimatı

tarihinde onaylanmıştır.

Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır. Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir. Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

İlaç Adı Hastalık Vidyo
Sitemiz; Sağlık Haberlerinin yanı sıra, Anne & Çocuk sağlığı, Hamilelik ve hamilelik dönemlerini, Kadın Sağlığı, Sağlık ile ilgili diğer konuları, Hastalıkların tanı ve tedavisi hakkında bilgileri, Tıp Terimlerimlerini, ilaç hakkında bilgilendirme, ilaçların yan etkileri, ilacı kullananlar, ilaç prospektüsü, ilaç etken maddesi, ilacın reçete durumu, ilaç fiyatları, Bitkisel Tedavi yöntemleri ve bitkisel tedavi için şifalı bitkiler hakkında bilgileri, Doğal beslenme yöntemlerini ve Sağlık ile ilgili faydalı bilgileri videolu ve yazılı bir anlatımla size sunmaktadır.