AERIUS 5 mg 20 film tablet {Schering-plough}

Satış Fiyatı :
8.99 TL
Reçete Durumu :
Normal Reçete
ATC Kodu :
R06AX27
Etkin Madde :
Desloratadin
Geri Ödeme Kodu:
A00411
Barkod :
8699790090586
AERIUS 5 mg film tablet Ağızdan alınır. • Etkin madde: Desloratadin 5 mg • Yardımcı maddeler: Dibazik kalsiyum fosfat dihidrat, mikrokristalin selüloz, mısır nişastası, talk'tır. Tabletin kap laması (laktoz monohidrat, hipromelloz, titanyum dioksid, makrogol 400, indigotin (E132 içeren), şeffaf kaplama, (hipromelloz, makrogol 400 içeren), carnauba wax, beyaz balmumu Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz. • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. îlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. Bu Kullanma Talimatında: 1. AERIUS nedir ve ne için kullanılır? 2. AERIUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 3. AERIUS nasıl kullanılır? 4. Olası yan etkiler nelerdir? 5. AERIUS'un saklanması Başlıkları yer almaktadır.   1. AERIUS nedir ve ne için kullanılır? AERIUS 5 mg film kaplı tabletler, 20 tablet içeren ambalajlarda bulunmaktadır. AERIUS, uyku hali oluşturmayan antialerjik bir ilaçtır. Alerjik reaksiyonlar ve alerji belirtilerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur. AERIUS alerjik nezle ile ilişkili hapşırık, burunda akıntı ve kaşıntı, damakta kaşınma ve gözlerde kaşınma, kızarıklık veya yaşarma gibi belirtileri (örneğin saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji) giderir. AERIUS ayrıca, ürtiker ile birlikte kaşıntının giderilmesi, derideki kabartı ve kızarıklık gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasında da kullanılır. Bu belirtiler tüm gün boyunca giderilmiş olur ve normal günlük aktiviteleriniz ve uykunuza yeniden kavuşmanıza yardımcı olur.
2. AERIUS'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler AERIUS'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer, - Desloratadin, loratadin veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz. AERIUS'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ - Böbrek yetmezliğinizde dikkatli kullanılmalıdır. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. AERIUS'un yiyecek ve içecek ile kullanılması: AERIUS aç veya tok karnına alınabilir. Hamilelik îlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer hamile iseniz, AERIUS kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme îlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bebeğinizi emziriyorsanız AERIUS kullanmayınız. Araç ve makine kullanımı Önerilen dozlarda, AERIUS'un sizde uyku hali oluşturması veya dikkatinizin azalmasına neden olması beklenmemektedir. Ancak çok seyrek de olsa AERIUS, bazı hastalarda uyku hali oluşturabilir. Bu durum sizin araç ve makine kullanmanızı etkileyebilir. AERIUS'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu tıbbi ürünün her 5 mg' ı 5,8 mg laktoz içerir. Bu, diabetes mellitus hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım AERIUS 'un diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. AERIUS nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: Erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklar : Günde bir kez bir tablet alınız. Tableti suyla, besinlerle beraber veya ayrı alınız. Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik nezlenin tipini belirleyerek ne kadar süreyle AERIUS almanız gerektiğine karar verecektir. Eğer sizdeki alerjik nezle, aralıklı tip (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir. Eğer sizdeki alerjik nezle, kalıcı/sürekli tip (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir. Ürtikerin tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız. Uygulama yolu ve metodu: Tableti bütün olarak aç ya da tok karına bir bardak su ile yutunuz. Doktorunuzun belirttiği süre boyunca tabletleri almaya devam ediniz. Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı: AERIUS sadece erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda kullanılmaktadır. Yaşlılarda kullanımı: AERIUS'un etkinlik ve güvenliliği yaşlılarda henüz belirlenmemiştir. Özel kullanım durumları Karaciğer yetmezliğinde kullanım Karaciğer yetmezliği kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır. Böbrek yetmezliğinde kullanım Şiddetli böbrek yetmezliğinde AERIUS dikkatle kullanılmalıdır. Eğer AERIUS 'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla AERIUS aldıysanız AERIUS'u yalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız. Kazara alınan aşırı doz ile ilişkili ciddi sorunlar beklenmemektedir. AERIUS 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. AERIUS'u almayı unutursanız Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu alınız, zdaha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. AERIUS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Herhangi bir etki bildirilmemiştir.
4. Olası yan etkiler nelerdir? Tüm ilaçlar gibi, AERIUS'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yetişkinlerde yan etkiler plaseboyla (tedavi edici özelliği olmayan bir ilaç türü) benzerdir. Ancak, yorgunluk, ağız kuruluğu ve baş ağrısı plaseboya göre daha sık gözlemlenen yan etkilerdir. Ergenlerde baş ağrısı en sık bildirilen yan etkidir. Yaygın: Bitkinlik, Yaygın olmayan: Ağız kuruluğu, baş ağrısı. Bunlar AERIUS'un hafif yan etkileridir. Çok seyrek: Alerjik reaksiyonlar (Nefes almada zorluk, hırıltılı solunum, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen), döküntü) , hayal görme, inme, artan vücut hareketiyle huzursuzluk, çarpıntı, kalp atışının hızlanması, karaciğer fonksiyon testlerinde anormalllik, karaciğerde iltihap, baş dönmesi, fiziksel ve ruhsal aşırı hareketlilik durumu, mide ağrısı, bulantı (hastalık hissi), kusma, ishal, uykusuzluk, uyku hali, kas ağrısı, şişkinlik, Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.
5. AERIUS'un saklanması 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında, nemden koruyarak saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve orijinal ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki veya kartondaki son kullanma tarihinden sonra AERIUS 'u kullanmayınız. Eğer tabletlerin görünümünde herhangi bir değişiklik fark ederseniz kullanmayınız ve eczacınıza bildiriniz. Ruhsat sahibi: Schering - Plough Tıbbi Ürünler Tic. A.Ş. Maya Plaza Yıldırım Oğuz Göker Caddesi 34335 Akatlar -İstanbul Üretim yeri: Schering-Plough Labo N.V. Heist-op-den-Berg Belçika Bu kullanma talimatı .../../...onaylanmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

İlaç Adı Hastalık Vidyo
Sitemiz; Sağlık Haberlerinin yanı sıra, Anne & Çocuk sağlığı, Hamilelik ve hamilelik dönemlerini, Kadın Sağlığı, Sağlık ile ilgili diğer konuları, Hastalıkların tanı ve tedavisi hakkında bilgileri, Tıp Terimlerimlerini, ilaç hakkında bilgilendirme, ilaçların yan etkileri, ilacı kullananlar, ilaç prospektüsü, ilaç etken maddesi, ilacın reçete durumu, ilaç fiyatları, Bitkisel Tedavi yöntemleri ve bitkisel tedavi için şifalı bitkiler hakkında bilgileri, Doğal beslenme yöntemlerini ve Sağlık ile ilgili faydalı bilgileri videolu ve yazılı bir anlatımla size sunmaktadır.